piątek, 31 stycznia 2014

Diamenty inwestycyjne

Diamenty inwestycyjne


Autor: Mariusz42


Diamenty są ponadczasowym symbolem bogactwa i luksusu oraz wzbudzają podziw i zachwyt. I choć mowa tu o jednej z odmian tak powszechnego węgla kamiennego, to jest ona niekwestionowanym królem wśród minerałów.


Naturalne diamenty złożone są w 100% z węgla. Są one najlżejszymi, najtwardszymi, najmniejszymi i najdroższymi znanymi ludzkości kamieniami szlachetnymi. Z historycznej perspektywy znane są fakty, że diamenty pozwoliły przetrwać, czy też możnym tego świata, czy też zwykłym ludziom najtragiczniejsze wojny i kataklizmy, tylko dlatego że posiadali oni najbardziej skoncentrowana formę bogactwa: DIAMENTY! To one okazały się najodporniejsze na recesję czy inflację. Od 1934 r. ceny diamentów wzrastają znacznie więcej niż rata inflacyjna, a przez to chronią realną wartość kapitału. W ostatnich latach ceny diamentów wzrastają bardzo gwałtownie, oferując solidne zabezpieczenie kapitału, przy jednoczesnym jego wzroście. Diamenty są najbardziej skoncentrowaną forma bogactwa, przy jednoczesnym zabezpieczeniu prywatności niedostępnej w jakiejkolwiek innej formie inwestycji. Jak żadna inna inwestycja diament sprawia, że posiadamy 100% własności w odróżnieniu od innych form inwestycji, jak również nie wymaga jakichkolwiek działań monitorowania jej, ani nie jest obłożony podatkami od nieruchomości lub zysku, czy też koniecznego ubezpieczenia. Jest odporny na zewnętrzne zmiany koniunktury, bądź też tendencje rynkowe, a międzynarodowy popyt na diamenty zdecydowanie przewyższa podaż. Firmy wydobywcze poinformowały, że nie będą zwiększać wydobycia, co przy rosnącym zapotrzebowaniu na diamenty sprawia, że ceny stale rosną.

Kryzys jaki powstał ostatnio, zachwiał największymi gospodarkami świata. Jedyną gałęzią, która nie ugięła się pod globalnym kryzysem jest branża Diamentów. Wielokrotnie przewyższa ona zyski z jakiejkolwiek innej formy inwestycji, jednocześnie kreując nieprawdopodobne osobiste bogactwo, przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków, nie narażonych na zewnętrzne presje rynkowe.

Dzisiejsi inwestorzy mogą używać diamentów jako ochrony przed niepewnością giełdy, zawirowaniami politycznymi czy tez inflacją. Tego rodzaju problemy powodują gwałtowne zachwiania i powodują zubożenie wielu inwestorów. Dzisiaj Amerykanie zaczęli rozumieć, że setki lat temu Europejczycy działali bardzo przezornie inwestując w diamenty, które to opierają się od setek lat ogólnoświatowym trendom na rynkach inwestycyjnych.

Inwestując w nie należy pamiętać , że na cenę ma wpływ tzw. 4C czyli rodzaj szlifu, masa, barwa, czystość oraz wykończenie i proporcje szlifu. Pamiętajmy również o tym, że diamenty w Polsce objęte są 23% VAT co sprawia, że aby inwestor zarobił na mich musi taką inwestycję zaplanować na minimum 3 lata, ponieważ przy odsprzedaży otrzyma kwotę netto wartości według Indeksu diamentów - Rapaport Diamond Report pod warunkiem, że sprzedamy je za pośrednictwem firmy, która nam sprzedała diamenty inwestycyjne, natomiast w przypadku indywidualnej odsprzedaży otrzymamy najczęściej niższą cenę niż ta z rapaport. Zważywszy na fakt, że ceny diamentów są podawane w dolarach USD więc nasz zysk będzie również zależał od kursu tej waluty. WAŻNE – inwestuj tylko w diamenty z pewnego źródła i z certyfikatem znanych laboratoriów gemmologicznych potwierdzających autentyczność kamieni.


Powyższy artykuł nie stanowi doradztwa inwestycyjnego , a za wszelkie decyzje i działania podjęte pod wpływem jego treści autor nie ponosi odpowiedzialności.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 28 września 2013

Portfel inwestycyjny - budowa

Portfel inwestycyjny - budowa


Autor: Marcin Płuciennik.


Każdy portfel inwestycyjny powinien być skonstruowany w oparciu o preferencje danego inwestora. Korzystanie z gotowych, modelowych rozwiązań nie zawsze przynosi wymierne rezultaty. W celu budowy dobrego portfela powinniśmy wziąć pod uwagę szereg czynników...


Zacznę od tego, czego nie będzie w artykule. Otóż nie zamierzam pisać, jak powinien wyglądać modelowy portfel inwestycyjny, ponieważ taki nie istnieje. Skład naszego portfela i udział w nim poszczególnych elementów uzależniony jest od wielu czynników. Opiszę natomiast kilka przesłanek odnośnie tego, czym powinien kierować się inwestor przy wyborze potencjalnych rozwiązań. Czym jest Portfel Inwestycyjny? To nic innego, jak zbiór aktywów, stanowiących formę lokowania kapitału w celu uzyskania przyszłych korzyści.

Profil inwestoraPortfel inwestycyjny Każdy portfel inwestycyjny powinien być skonstruowany w oparciu o preferencje danego inwestora. Korzystanie z gotowych, modelowych rozwiązań nie zawsze przynosi wymierne rezultaty. W celu budowy dobrego portfela powinniśmy wziąć pod uwagę szereg czynników:

- Sytuacja majątkowa i zawodowa;

- Doświadczenie i wykształcenie;

- Wiek, stan cywilny, kwestie osobowe;

- Poziom akceptacji ryzyka.


Powyższe elementy pokazują, jakie mamy możliwości oraz ograniczenia inwestycyjne. To, jakim jesteśmy człowiekiem, zarówno zawodowo jak i prywatnie, wpływa na to, czy osiągniemy niezależność finansową. Niewiarygodne? Przytoczę pewien przykład w celu zobrazowania, że wcale nie trzeba zarabiać dużo pieniędzy, aby stać się inwestorem.


Budowa portfel inwestycyny
Mimo wysokiego wynagrodzenia oraz standardu życiowego, pan Jan generuje miesięcznie nadwyżkę gotówki rzędu 500 zł. Pan Paweł wraz z małżonką, mimo że nie zarabiają nawet połowy tego, co pan Jan, potrafią odłożyć kwotę 1300 zł. Nasuwa się pytanie: co by się stało, gdyby obaj panowie stracili pracę? Czy dotychczasowy styl życia doprowadziłby do niewypłacalności?
W pierwszym przypadku jest to wysoce prawdopodobne, natomiast drugi wypada bardziej optymistycznie. Dane użyte do skonstruowania schematu pokazują, jak na profil inwestora wpływa stan cywilny oraz sytuacja majątkowa i zawodowa. Dodatkowo można stwierdzić, że pan Jan, generując mniejszą nadwyżkę kapitału, zapewne będzie miał większą awersję do ryzyka. Pan Paweł natomiast może sobie pozwolić, aby część kapitału ulokować w sposób agresywny.
Powyższy schemat powinien dać obraz tego, jak tworzyć profil potencjalnego inwestora i na co zwrócić uwagę.

Cele inwestycyjnesxc_182457_9046
„Ludzie nie planują przegrywać – przegrywają, bo nie planują” – Sztuka spekulacji.


Powyższy cytat pokazuje, gdzie ludzie popełniają błąd i dlaczego jeszcze nie są bogaci. Etap planowania jest pierwszym krokiem w łańcuchu przyczynowo-skutkowym. To dzięki niemu wiemy, czy coś jest opłacalne, czy nie. Daje nam możliwość eliminacji słabych rozwiązań i wdrożenia lepszych, bardziej efektywnych.
Weźmy przykład z branży budowlanej: nie wyobrażam sobie budowy domu bez wcześniejszego zaplanowania, jak ma wyglądać – czyli bez projektu. Dobry schemat działania jest potrzebny, również jeżeli chodzi o nasze finanse. Określenie założeń inwestycyjnych jest pewnego rodzaju planowaniem.
Po stworzeniu profilu inwestora przychodzi czas na określenie celów inwestycyjnych. Jakie one będą – zależy wyłącznie od nas. Możliwości jest wiele. Do podstawowych zaliczyć możemy: zabezpieczenie finansowe na starość, kupno domu, spłatę kredytów, zabezpieczenie najbliższych czy duży wydatek w przyszłości.
Jak osiągnąć dane cele? Przede wszystkim potrzebny jest czas. Nasze cele mogą być niekiedy na tyle wygórowane, że aby je zrealizować, potrzeba będzie kilku czy nawet kilkudziesięciu lat, oraz tego, aby nasz portfel inwestycyjny był skrojony na miarę.
Jak widzimy, cele determinują okres potrzebny pod inwestycyjne, określając horyzont inwestycyjny. Nie chodzi o to, aby wyrzekać się mniejszych spraw, kosztem gromadzenia wielkiego kapitału za kilkadziesiąt lat. Trzeba znaleźć złoty środek – ustalając odpowiedni horyzont inwestycyjny.

Przykład:

Portfel inwestycyjny przykład


Parametry i specyfika dobieranych rozwiązań
Kolejnym krokiem po stworzeniu profilu inwestora, określeniu celów i horyzontu, jest dobór odpowiedniej inwestycji. Oczywiście i tutaj nie będzie to kwestia losowa. Musimy postępować według określonych kryteriów oraz specyfiki danych rozwiązań.
Portfel inwestycyjny cechy
Trzeba pamiętać, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Charakterystyka inwestora pozwala określić, na jaki poziom ryzyka może sobie pozwolić. Niebezpieczeństwo związane z utratą pracy, niskimi zarobkami czy wysokimi zobowiązaniami nie pozwala na agresywny sposób inwestowania. Mamy więc do czynienia z awersją do ryzyka.
Drugą kwestią, jaką należy brać pod uwagę, jest płynność inwestycji. Czym jest owe kryterium? To nic innego, jak czas potrzebny na zamianę inwestycji na pieniądz. Dużo łatwiej jest bowiem sprzedać akcje, czy udziały w funduszach inwestycyjnych, niż spieniężyć nieruchomość. Dlatego część udziału w portfelu powinna składać się z gotówki bądź aktywów bardzo płynnych. Nigdy bowiem nie wiemy, kiedy pojawi się doskonała sytuacja do inwestycji albo kiedy będziemy potrzebowali tych pieniędzy na finansowanie innych wydatków, związanych np. z chorobą.
Odpowiednia elastyczność dobieranych rozwiązań jest również ważnym kryterium. Czym cechuje się portfel elastyczny? Możliwością wcześniejszego wyjścia z inwestycji na dobrych warunkach lub przeniesienia części aktywów w inne, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dobre rozwiązanie powinno zapewnić nam dostęp do szerokiej oferty aktywów oraz rynków zagranicznych. To wszystko pozwala na dopasowanie do naszych potrzeb i możliwości.
Przepływy pieniężne – zwane cash flow, zależą od wcześniej ustalonych celów i horyzontu. Jeżeli oczekujemy od inwestycji tego, aby dawała regularne odsetki bądź dywidendy, mamy do czynienia ze stałymi przepływami pieniężnymi. Innym rozwiązaniem jest cash flow dopiero po zakończeniu danej inwestycji. Dobrym przykładem jest rentierstwo, czyli wolność finansowa. Polega ono na tym, że każdego miesiąca wpływają na nasze konto odsetki, z których jesteśmy w stanie pokryć wszystkie wydatki. Mamy więc do czynienia z regularnymi przepływami pieniężnymi.
Koszty są jednym z najważniejszych kryteriów. To od nich zależy, czy dana inwestycja będzie dla nas opłacalna, czy nie. Wysokie opłaty wejścia/wyjścia w dany produkt, opłaty manipulacyjne, podatek dochodowy czy opłaty za zarządzanie – to tylko niektóre z kosztów, z jakimi musimy się liczyć przy wyborze inwestycji. Powinniśmy dobrze wczytać się w regulamin danych rozwiązań, bo czasami slogan „brak opłat” jest pojęciem nad wyraz przesadzonym.
Problem dywersyfikacji portfela będzie poruszany w innym moim artykule, zatytułowanym „Dywersyfikacja portfela”, dlatego pozwoliłem sobie ominąć jego specyfikę.


droga do wolnosci


Podsumowując, portfel inwestycyjny powinien być dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb. Musi dawać największe możliwe zyski, przy akceptowalnym przez nas poziomie ryzyka. Stworzenie takiego portfela jest rzeczą trudną, ale możliwą. Zarządzający portfelem powinien dopasowywać jego skład i poszczególne udziały do sytuacji na rynku. Potrzeba do tego czasu, jak i doświadczenia. Jeżeli takim dysponujemy – możemy stworzyć produkt dopasowany do naszych preferencji. Jeżeli natomiast jest to dla nas trudne bądź po prostu nie mamy czasu, radzę udać się do specjalisty – doradcy finansowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji bądź symulacji budowy portfela inwestycyjnego zapraszam do kontaktu ze mną


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co zrobić, kiedy pozycja na forexie zostanie zamknięta na stop lossie?

Co zrobić, kiedy pozycja na forexie zostanie zamknięta na stop lossie?


Autor: Jan Max


Otwarta przed chwilą pozycja na forexie właśnie została zamknięta na stop lossie. Co wtedy czujesz? Pojawiają się negatywne emocje: zdenerwowanie, rozpacz, lament, frustracja po stracie pieniędzy. Należy to natychmiast zmienić.


Sytuacja rozwinęła się w brew twoim oczekiwaniom. Nie po to otwierasz pozycję na forexie, aby za moment była zamknięta ze stratą.

Jesteś pełen negatywnych emocji. Zdenerwowany, sfrustrowany a całą swoja złość, wylewasz na pierwszej osobie, która znalazła się w twoim otoczeniu.

To nie jest postawa godna do naśladowania, ale zdarza się często wśród początkujących inwestorów forex.

Innym często popełnianym błędem w tej sytuacji jest rozpacz po stracie pieniędzy. To zrozumiałe, przecież nikt nie lubi tracić pieniędzy, ale nie tędy droga.

Jest pewne rozwiązanie. Musisz potraktować inwestowanie na rynku forex - jak twój własny biznes. Skoro inwestowanie na forexie traktujesz jako biznes, to straty musisz traktować jak koszty prowadzonej działalności. Nie znam firmy, która nie ponosi żadnych kosztów. Zawsze są faktury do zapłacenia. Są koszty pracownicze, jest utrzymanie biura czy samochodu. Prowadzenie biznesu zawsze wiąże się z kosztami, które powinny być jednak mniejsze od przychodów. Bo dobry biznes przynosi zyski.

W twoim biznesie forex, też musisz ponosić koszty: zakupu sprzętu komputerowego, dostępu do internetu, zakupu fachowej literatury, spready oraz koszty ponoszonych strat.

Tak, tylko dalej nasuwa się pytanie. Jakim kosztem jest poniesiona na rynku forex strata?

Jest w tym *szaleństwie* pewna metoda. Strata forex = koszt szkolenia. Na szkoleniach nasz ogromną chęć poznania czegoś nowego, praktycznego, co natychmiast wykorzystasz w swojej dalszej pracy. Zatem, jak następnym razem twoja pozycja na forexie zostanie zamknięta na stop lossie.

To szybko weź do ręki ołówek. Uśmiechnij się. I całą swoją energie skieruj na napisanie w notatniku inwestora odpowiedzi na pytanie:

Czego nauczyła mnie ta zamknięta pozycja?


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 21 września 2013

Gdzie inwestować online?

 
 

Plus500Światowa maszyna handlowa

Plus500

Gdzie inwestować online? Wszystko, co musisz wiedzieć

 
Pamiętaj, że kontrakty CFD opierają się na efekcie dźwigni finansowej, a korzystanie z nich może spowodować utratę całości początkowej wpłaty. Inwestowanie w kontrakty CFD nie jest przeznaczone dla wszystkich, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko.
 
 
Plus500
Większość banków
Instrumenty inwestycyjne Obsługa CFD Popularne akcje, Forex, towary, indeksy, fundusze ETF
Zobacz wszystkie instrumenty
Zwykle akcje krajowe i amerykańskie
Akcje z całego świata Dostępne Ograniczone
Konto demonstracyjne Darmowe nieograniczone konto demo Brak konta demo
Min. zasilenie konta 200 zł Zwykle kilka tysięcy EURO
Prowizja od kupna 0% 0,1%-0,5%
Prowizja od sprzedaży 0% 0,1%-0,5%
Pozycje krótkie Dostępne Pozycje krótkie niedostępne
Opłaty powiernicze Nie Prawdopodobne
Notowania na żywo Za darmo Zwykle opóźnione - opłata za notowania w czasie rzeczywistym
Handel z dźwignią Forex do x50
Akcje do x10
Towary do x12
Niedostępny
Poziom ryzyka Wysoki Niski-średni
Dywidendy Tak Tak
Podatki Brak potrąceń podatkowych Wszystkie potrącenia podatkowe
Spread Zwykle 0,2% dla akcji Spread rynkowy
Platforma handlowa Windows, WWW, iPhone, iPad, Android, komórki Zwykle tylko przez WWW
Poradnictwo Nigdy nie dajemy rad Uwielbiają dawać rady
Narzędzia analizy technicznej Za darmo Czasami
Inwestycje jednosesyjne Zalecane Niezalecane
Inwestycje długoterminowe Nieodpowiednie - wysoki koszt Odpowiednie
Darmowy bonus na początkowe inwestycje 75 zł Niedostępny
Darmowy bonus za pierwszą wpłatę Nawet do 30% Niedostępny
Licencjonowany i zarejestrowany przez FCA FCA
 
Otwórz konto prawdziwe   Otwórz konto demo
 
 
 

Najczęściej polecany broker

 
 

Plus500Światowa maszyna handlowa

Plus500

Gdzie inwestować online? Wszystko, co musisz wiedzieć

 
Pamiętaj, że kontrakty CFD opierają się na efekcie dźwigni finansowej, a korzystanie z nich może spowodować utratę całości początkowej wpłaty. Inwestowanie w kontrakty CFD nie jest przeznaczone dla wszystkich, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko.
 
 
Plus500
Większość banków
Instrumenty inwestycyjne Obsługa CFD Popularne akcje, Forex, towary, indeksy, fundusze ETF
Zobacz wszystkie instrumenty
Zwykle akcje krajowe i amerykańskie
Akcje z całego świata Dostępne Ograniczone
Konto demonstracyjne Darmowe nieograniczone konto demo Brak konta demo
Min. zasilenie konta 200 zł Zwykle kilka tysięcy EURO
Prowizja od kupna 0% 0,1%-0,5%
Prowizja od sprzedaży 0% 0,1%-0,5%
Pozycje krótkie Dostępne Pozycje krótkie niedostępne
Opłaty powiernicze Nie Prawdopodobne
Notowania na żywo Za darmo Zwykle opóźnione - opłata za notowania w czasie rzeczywistym
Handel z dźwignią Forex do x50
Akcje do x10
Towary do x12
Niedostępny
Poziom ryzyka Wysoki Niski-średni
Dywidendy Tak Tak
Podatki Brak potrąceń podatkowych Wszystkie potrącenia podatkowe
Spread Zwykle 0,2% dla akcji Spread rynkowy
Platforma handlowa Windows, WWW, iPhone, iPad, Android, komórki Zwykle tylko przez WWW
Poradnictwo Nigdy nie dajemy rad Uwielbiają dawać rady
Narzędzia analizy technicznej Za darmo Czasami
Inwestycje jednosesyjne Zalecane Niezalecane
Inwestycje długoterminowe Nieodpowiednie - wysoki koszt Odpowiednie
Darmowy bonus na początkowe inwestycje 75 zł Niedostępny
Darmowy bonus za pierwszą wpłatę Nawet do 30% Niedostępny
Licencjonowany i zarejestrowany przez FCA FCA
 
Otwórz konto prawdziwe   Otwórz konto demo